PCO

Eg har fått diagnosen PCO. Når eg fekk beskjeden blei eg heilt knust...Eg gråt og gråt... Både aleina og framfor son min på 2.. Eg trur det er sundt at barna ser at foreldra kan gråte og vise følelsar. Son min er veldig snill når eg gret,han kjem og ska kosa og vil eg skal ha smokken hans som trøst. For dei av dykk som er usikre på om de kan vise følelsar blant barna dykkar: gjer det,barnet lærer berre at det er greit at vaksne gret.