Det er viktig at far eller den eventuelle som står deg nær i graviditeten får oppleve fysiske og psykiske opplevelser i begynnelsen og helt til slutt av svangerskapet med den aktuelle og del gjerne tanker rundt det du opplever! Det beste rådet jeg kan komme med, som hjelper meg i tøffe og lette perioder. Og far synes også dette er trivelig fordi han ikke føler noe annet enn skrekk blandet fryd enda.