Hei. Æ e 8 uke på vei. E kvalm heile dagen. Detta svangerskapet e 4 forsøk med ivf. Vært to gånga på ult å sett livet :-) ska kvær uke før å følge med å for at æ ska vær roli. I april e d et år siden æ fødte to jente å mista begge. :-( æ må ta d veldi me ro nu, bi nu litt kjedeli å sett heime å vær dårli. Hadde vært koseli å hatt nånå prata me ,som e samme bås som mæ. :-) korsn e dåkkers svangerskap ?