Hei, Jeg søker meg grønn og blå på hva som er lov og ikke når det gjelder å gå på svangerskapspenger og reise utelands. Jeg vet jeg ikke kan reise utelands når jeg er sykemeldt og jeg vet at svangerskapspenger er et alternativ til sykemelding men definisjonen er at "Svangerskapspenger gis til friske gravide kvinner som ikke kan fortsette i arbeidet under svangerskapet fordi det kan medføre risiko for skade på fosteret. Du kan ha rett til svangerskapspenger hvis arbeidet, eller forhold på arbeidsplassen, medfører risiko for skade på fosteret. Det er et krav at det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid." Så i teorien er jeg jo frisk men jeg får ikke jobbe også fikk vi cruise i julegave (før vi visste at vi var gravide) og jeg syns det er veldig trist om jeg må gi bort en luksustur. Er det noen her som vet reglene for dette? Jeg har lest på alle nettsider jeg har funnet og linker og forum men blir ikke helt klok. Jeg er jo frisk, jeg får bare ikke jobbe på arbeidsplassen min og turen vil heller ikke innebære noen risk for meg eller fosteret. Hjelp?