når barn sutrer eller krev noko, sei blankt nei, ikkje vurder, sett ned foten !!!