Melkeproduksjonen min er begynt å minke, er de mulig å øke den opp igjen?:)