Eg tilbreder ingrediensene hvær for seg...poteter, fisk, kjøtt, gulrot ol...moser det og fryser ned i terninger.. så tar eg opp en terning av det eg vil.. F.eks  2 potet, 1 brokoli og 1 fisk en dag og noe annet en ann dag.da har eg mange kombinasjonsmuligheter uten å måtte lage mange retter!