Flere enn meg som ikke ønsker å vite kjønnet? Hvorfor/ hvorfor ikke?