Med ein unge som ikkje søv, var tipsa mange og vi prøvde det meste. Løysinga vart å ta på ungen små vottar (uten tommel). Då kosa baben seg rett og slett i søvn kvar gang han gnei seg i augene.